Menu
0
Trang chủ » Tư vấn pháp luật khác»Tư vấn luật nhà ở, hộ tịch» THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI GỐC VIỆT NAM

THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI GỐC VIỆT NAM

Tư vấn luật nhà ở, hộ tịch

Căn cứ pháp lý:

  1. Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
  2. Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
  3. Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hướng, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu số quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch;

Thành phần hồ sơ:

  1. Tờ khai đề nghị xác nhận là người gốc Việt Nam (theo mẫu) kèm 02 ảnh 04cm x 06cm chụp chưa quá 06 tháng;
  2. Bản sao giấy tờ về nhân thân như: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, giấy tờ cư trú, thẻ tạm trú, giấy thông hành, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ xác nhận về nhân thân có dán ảnh do cơ quan có thẩm quyền cấp;
  3. Bản sao giấy tờ được cấp trước đây để chứng minh người đó đã từng có quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ để chứng minh khi sinh ra người đó có cha mẹ hoặc ông bà nội, ông bà ngoại đã từng có quốc tịch Việt Nam;

Trường hợp không có bất kỳ giấy tờ nào nêu trên thì từng hoàn cảnh cụ thể có thể nộp bản sao giấy tờ về nhân thân, quốc tịch, hộ tịch do chế độ cũ ở miền Nam Việt Nam cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975; giấy tờ do chính quyền cũ ở Hà Nội cấp từ năm 1911 đến năm 1956; giấy bảo lãnh của Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài nơi người đó đang cư trú, trong đó xác nhận người đó có gốc Việt Nam; giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp trong đó có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch gốc Việt Nam.

* Lưu ý: Đối với trường hợp pháp luật quy định giấy tờ phải nộp là bản sao thì người yêu cầu có thể nộp giấy tờ là bản chụp từ bản chính, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc. Nếu nộp bản chụp từ bản chính thì phải có bản chính để đối chiếu; người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và ký xác nhận đã đối chiếu.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

Liên hệ hotline luật sư 0905.503518 để được hỗ trợ

Luật sư Dân sự

icon1 English

 

QUÝ KHÁCH CHỈ CẦN GỌI 0905.503 518 - 0914 500 518