Menu
0
Trang chủ » TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI»Thành lập công ty» CHẾ TÀI KHI CÁC THÀNH VIÊN CHƯA GÓP ĐỦ VỐN GÓP

CHẾ TÀI KHI CÁC THÀNH VIÊN CHƯA GÓP ĐỦ VỐN GÓP

Thành lập công ty

Chào Luật sư Doanh nghiệp và Đầu tư nước ngoài,

Công ty tôi là công ty 100% vốn nước ngoài tại Đà Nẵng, công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào tháng 11/2016. Đến nay các thành viên công ty chưa góp đủ số vốn.

Cho tôi hỏi 

1.Công ty tôi có bị phạt vì không góp đủ số vốn trong thời hạn 3 tháng không? 

2.Nếu bị phạt sẽ bị phạt bao nhiêu? 

3.Các thành viên công ty có được góp thêm để đủ số vốn không?

Tôi xin cảm ơn!

Nguyễn Hoàng Việt

(hoanghlu169@gmail.com)

Dear Nguyễn Hoàng Việt,

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp thì:

I, Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp

1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

2. Trong thời hạn từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua quy định tại khoản trên.

3. Nếu sau thời hạn quy định tại khoản trên có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì xử lý như sau:

a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định trên.

4. Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn quy định. Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới về các thiệt hại phát sinh do không thực hiện hoặc không thực hiện đúng các quy định trên.

II, Chế tài:

Khi doanh nghiệp vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi công ty không còn đủ số lượng thành viên, cổ đông tối thiểu theo quy định trong thời hạn 6 tháng liên tục.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động khi đã kết thúc thời hạn ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế;

b) Tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

c) Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1;

b) Buộc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty hoặc đăng ký giải thể đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2;

c) Buộc đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông bằng số vốn đã góp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3;

d) Buộc định giá lại tài sản góp vốn và đăng ký vốn điều lệ phù hợp với giá trị thực tế của tài sản góp vốn đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 4;

đ) Buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 4.

Theo đó, bạn đối chiếu với trường hợp của doanh nghiệp mình để biết và giải quyết.

Doanh nghiệp bạn ở Đà Nẵng, nếu còn vướng mắc bạn đến văn phòng – 15 Tân An 2, Hải Châu, Đà Nẵng, Luật sư sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn.

Công ty có dịch vụ Luật sư tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp trong và ngoài nước, bên cạnh đó còn hỗ trợ thực hiện các Giấy phép lao động, tạm trú, lý lịch tư pháp, visa, chuyển đổi Giấy phép lái xe cho lao động NNN.

Bạn liên hệ chúng tôi nếu có nhu cầu nhé.

Trân trọng,

Luật sư Doanh nghiệp và Đầu tư nước ngoài

icon1 English

 

QUÝ KHÁCH CHỈ CẦN GỌI 0905.503 518 - 0914 500 518