Menu
0
Trang chủ » Tư vấn pháp luật khác»Tư vấn luật hình sự» Tội làm giả con dấu, tài liệu bị xử lý trách nhiệm hình sự thế nào?

Tội làm giả con dấu, tài liệu bị xử lý trách nhiệm hình sự thế nào?

Tư vấn luật hình sự

Tội làm giả con dấu, tài liệu và Tội sử dụng con dấu, tài liệu giả đều được quy định tại cùng một điều luật. Cụ thể, theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017, người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả để thực hiện hành vi trái pháp luật có thể bị xử lý hình sự.

Theo đó, mức phạt áp dụng với Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức như sau:

Hình phạt chính:

- Khung 01:

Phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng - 02 năm.

- Khung 02:

Phạt tù từ 02 - 05 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

+ Có tổ chức;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Làm từ 02 - 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

+ Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

+ Thu lợi bất chính từ 10 - dưới 50 triệu đồng;

+ Tái phạm nguy hiểm.

- Khung 03:

Phạt tù từ 03 - 07 năm, nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

+ Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;

+ Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

+ Thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên.

- Hình phạt bổ sung:

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 05 - 50 triệu đồng.

Liên hệ hotline luật sư 0914500518 để được hỗ trợ cụ thể.

Luật sư hình sự Đà Nẵng

icon1 English

 

QUÝ KHÁCH CHỈ CẦN GỌI 0905.503 518 - 0914 500 518