Menu
0
Trang chủ » TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC»Tư vấn Luật Doanh nghiệp & Luật Đầu tư» LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP THAM GIA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP THAM GIA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Tư vấn Luật Doanh nghiệp & Luật Đầu tư

Hiện nay, việc giải quyết các tranh chấp ở Việt Nam chủ yếu được giải quyết thông qua 4 biện pháp chính và trong đó giải quyết bằng con đường Tòa án và Trọng tài kinh tế là chủ yếu.

1. Giải quyết tranh chấp kinh doanh & thương mại thông qua thương lượng. Đây là biện pháp các bên áp dụng trước khi đi kiện khi phát sinh tranh chấp. Các bên sẽ đưa ra trao đổi bàn bạc các biện pháp để đi đến thống nhất chung cho việc giải quyết tranh chấp. Các bên có thể trực tiếp hoặc thông qua đại diện gặp nhau đàm phán để giải quyết những vấn đề phát sinh. Trong hình thức thương lượng, các bên có quyền tự do ý chí, bình đẳng, cùng nhau xem xét vấn đề trên cơ sở những quy định của pháp luật hiện hành. Nếu các bên đạt được sự thoả thuận thì coi như tranh chấp được giải quyết.  kinh tế, luật sư giỏi

2. Giải quyết tranh chấp kinh doanh & thương mại  thông qua trung gian hoà giải. Hoà giải là hình thức giải quyết tranh chấp giữa các bên thông qua một người thứ ba gọi là hoà giải viên. Hoà giải viên được các đương sự chọn có nghĩa vụ “trung lập” tạo điều kiện giúp đỡ các bên tranh chấp đạt được một giải pháp để điều hoà lợi ích khắc phục mâu thuẫn bất đồng đã phát sinh. Hoà giải viên sẽ tiến hành họp kín với riêng từng bên hoặc họp chung với cả hai bên để tìm hiểu kỹ nội dung tranh chấp, đưa ra những lý giải, phân tích cho các bên thấy rõ lợi ích của mình và của bên kia để cùng tìm ra một giải pháp thống nhất giải quyết tranh chấp hợp tình hợp lý.

3. Giải quyết tranh chấp kinh doanh & thương mại thông qua trọng tài kinh tế Tranh chấp kinh doanh thương mại được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Đây là một phương thức giải quyết tranh chấp do các bên tự thoả thuận lập ra nhằm giải quyết tranh chấp.

4. Giải quyết tranh chấp kinh doanh & thương mại thông qua thủ tục toà án. Đây có lẽ là phương án nhanh gọn nhất mà các bên nên lựa chọn để giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp không thể hòa giải.

Luật sư Doanh nghiệp và Đầu tư nước ngoài có thể tham gia giải quyết các tranh chấp liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh thương mại:

+   Tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại, tranh chấp góp vốn, tranh chấp vay mượn, hợp đồng mua bán hàng hóa, các loại hợp đồng liên quan… 

+   Luật sư giải quyết tranh chấp về quản trị nội bộ doanh nghiệp (tranh chấp liên quan đến bổ nhiệm chức vụ, phân chia lợi nhuận, quy chế hợp tác kinh doanh, tranh chấp cổ đông, thành viên công ty, tranh chấp liên quan đến vốn góp, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, điều lệ, hợp đồng lao động, tiền lương …); 

+   Tranh chấp trong quá trình tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…; 

+   Tranh chấp trong quá trình xây dựng và thực hiện quy chế, nội quy doanh nghiệp, nội quy lao động…;  

+   Tranh chấp liên quan đến quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước bao gồm giải quyết các vấn đề về lao động, tài chính, điều lệ công ty cổ phần và các trình tự thực hiện cổ phần hoá;

+  Luật sư tư vấn quy định pháp luật và các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính doanh nghiệp:

+  Các vấn đề khác về Doanh nghiệp, Kinh doanh Thương mại mà Luật Doanh nghiệp và văn bản pháp luật liên quan quy định.

+ Tư vấn về pháp luật hành chính, lao động, dân sự, kinh doanh, thương mại….;

+ Tư vấn, soạn thảo, thẩm định các loại hợp đồng và văn bản mang tính pháp lý;

+ Tư vấn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; , luat su kinh te gioi

+ Tư vấn giải quyết tranh chấp trong và ngoài doanh nghiệp;

+ Tư vấn giải pháp xử lý nợ khó đòi; luat su doanh nghiep gioi

+ Tư vấn thành lập, thay đổi, mua bán, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp.

+ Tư vấn các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh;

Quy trình thực hiện của luật sư tham gia tố tụng trong vụ việc tranh chấp liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh Thương mại được tiến hành theo các bước như sau: 

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc và các chứng cứ, giấy tờ liên quan đến vụ việc tranh chấp về Doanh nghiệp thực tế khi đương sự yêu cầu. 

Bước 2: Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện và phân công luật sư đúng chuyên ngành tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp về Doanh nghiệp, Kinh doanh Thương mại.

Bước 3: Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật để thực hiện nhiệm vụ tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án về Doanh nghiệp, Kinh doanh Thương mại.

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai nghiên cứu hồ sơ vụ án, tranh chấp liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh Thương mại

Bước 5: Luật sư tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng theo nhiệm vụ đã phân công nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án về Doanh nghiệp, Kinh doanh Thương mại với hiệu quả cao nhất.

Liên hệ hotline luật sư Doanh nghiệp: 0914.500518 để có những tư vấn cụ thể hơn.

Luật sư Doanh nghiệp

 

icon1 English

 

QUÝ KHÁCH CHỈ CẦN GỌI 0905.503 518 - 0914 500 518