Menu
0

Thành lập chi nhánh

Thành lập chi nhánh

Khi hoạt động sản xuất – kinh doanh ngày càng phát triển, doanh nghiệp càng muốn mở rộng. Vì vậy, doanh nghiệp có nhu cầu cao trong việc thành lập chi nhánh để thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Để đáp ứng yêu cầu của quý khách hàng  với chi phí dịch vụ thấp nhất.

Căn cứ khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp hiện hành thì Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

A- Thành phần hồ sơ:

  1. Thông báo lập chi nhánh (02 bản)
  2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công
    ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;
  3. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (1 bản);
  4. Bản sao y Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh.

B- Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

C – Phí dịch vụ: Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

Luật sư doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài

icon1 English

 

QUÝ KHÁCH CHỈ CẦN GỌI 0905.503 518 - 0914 500 518