Menu
0
Trang chủ » HỎI ĐÁP»LĨNH VỰC DÂN SỰ» Đất trong hành lang an toàn lưới điện có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Đất trong hành lang an toàn lưới điện có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

LĨNH VỰC DÂN SỰ

Đất trong hành lang an toàn lưới điện có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Luật sư tư vấn giúp.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật đất đai 2013
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP – quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Nội dung tư vấn:

     Pháp luật quy định tại điểm c khoản 4 điều 56 nghị định 43/2014/NĐ- CP thì đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện vẫn có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đáp ứng được các yêu cầu luật định.

     “Điều 56. Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn (…)

     4. Tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình rà soát hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định sau: (…)

     c) Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.

     Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ được sử dụng đất theo quy định tại Điểm b Khoản này. (…)”

     => Như vậy, theo quy định của pháp luật thì phần đất của bạn nếu đáp ứng đủ các điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì vẫn được cấp như bình thường.

     Cụ thể, Điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn phải phụ thuộc vào nhiều căn cứ khác nhau mà hiện, thông tin chính xác về thửa đất của bạn như: thời gian bạn tiến hành mua thửa đất đó là năm nào, mua giấy tờ “ủy quyền quyền sử dụng đất” có nội dung như thế nào, thửa đất bạn mua có đóng thuế sử dụng đất không, đã được đo đạc, kiểm kê đất đai …

Giả sử, thửa đất này không có một trong số các giấy tờ được quy định tại điều 100 luật đất đai hoặc điều 18 nghị định 43/2014/NĐ- CP. Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất ở đối với thửa đất này thì phải đảm bảo các điều kiện được quy định tại khoản 2 điều 101 luật đất đai 2013. Chi tiết là: “2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”    

 Bạn có thể tham vấn những quy định trên đây, đối chiếu lại trong trường hợp của mình để xem xét thửa đất của gia đình có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không nhé.

Liên hệ hotline: 0914.500518

Luật sư chuyên về đất đai.

icon1 English

 

QUÝ KHÁCH CHỈ CẦN GỌI 0914 500 518 - 0932 575 030